Edukacja

Logo KPCEN

Wybieram bibliotekę

W związku z obchodzonym w maju Dniem Bibliotekarza oraz Tygodniem Bibliotek, Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowała podsumowanie działań w ramach Forum wymiany doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy. Podczas spotkania zaprezentowane zostały działania bibliotek na rzecz uczniów, nauczycieli i środowiska oświatowego naszego regionu.

 

Swoją pracę zaprezentowali nauczyciele bibliotekarze z powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego. Wśród różnorodnych form pracy przedstawione zostały między innymi: noc w bibliotekach, akcja Cudolandia, wykorzystanie narzędzi TOC podczas prowadzonych zajęć, pedagogika zabawy w pracy z uczniami, spotkania z artystami,  pisarzami i wiele innych akcji i projektów szkolnych, regionalnych i wojewódzkich, których kreatorami są nauczyciele bibliotekarze. Prezentowane działania były wspierane oraz inspirowane przez Bibliotekę Pedagogiczną KPCEN we Włocławku, która w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy organizuje różnorodne działania związane ze wsparciem bibliotek szkolnych.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym.

 

Departament Kultury i Edukacji (TK).