Edukacja

Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wychowawców na zajęcia edukacyjne przygotowane w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”.

 

W spotkaniach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich poziomów kształcenia. W oparciu o wybrane teksty literackie ilustrujące daną wartość, porozmawiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym pozamaterialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzystana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu.

 

Projekt został opracowany w związku z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Pamiętajmy, że życie wg wartości jest warunkiem bycia mądrym, dobrym i szczęśliwym człowiekiem.

 

W celu uzgodnienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

tel. 52 341 30 74

e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Ewa Bedełek

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

http://www.pbw.bydgoszcz.pl                        

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).