Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Wspomagamy kompleksowo

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 27 stycznia 2016 r. odbyła się konsultacja zespołowa z dyrektorami 7 poradni psychologiczno-pedagogicznych: z Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna, Lubienia Kujawskiego, Lubrańca, Radziejowa, Rypina i Włocławka na temat doskonalenia współpracy w zakresie wspomagania szkół i placówek w 2016 r.

 

W spotkaniu wziął udział Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Grażyna Troszyńska – Dyrektor KPCEN we Włocławku omówiła efekty podejmowanych dotychczas działań przez KPCEN we Włocławku w przedmiotowej sprawie. Przedstawiła założenia programu kompleksowego wspomagania szkół i placówek opracowanego przez KPCEN we Włocławku, w którym zgodnie z przepisami prawa ujęto istotną rolę poradni i Biblioteki Pedagogicznej w tym procesie. Zwróciła uwagę na wyniki uzyskane przez wspomagane szkoły na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2014/15.

 

Z danych uzyskanych z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wynika, że spośród 94 szkół podstawowych objętych wsparciem w całym województwie, 72 poprawiły swój wynik w porównaniu z rokiem 2014, a spośród 21 wspomaganych gimnazjów, aż 14 uzyskało lepszy wynik.

 

Podsumowaniem konsultacji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspomagania szkół i placówek, w którym dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych zadeklarowali współpracę z KPCEN we Włocławku w 2016 r. Dzięki temu szkoły i placówki, które zgłaszają się do programu otrzymują kompleksowe wsparcie specjalistyczne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

 

W bieżącym roku szkolnym do programu zgłosiło się już 47 szkół.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK).

 

Dorota Kamińska, Maria Redlewska-Lechowicz, Anita Betkier, Krzysztof Kitrys, Sławomir Kopyść, Grażyna Troszyńska, Domicela KopaczewskaUczestnicy spotkaniaGrażyna Troszyńska, Domicela Kopaczewska, Mariola Pińska,Magdalena Lenartowska,Maria Machłaj,Krzysztof Kitrys Uczestnicy spotkania