Edukacja

Logo Biblioteki Pedagogicznej oraz KPCEN w Toruniu

Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zapraszają nauczycieli bibliotekarzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresownych poznaniem i posługiwaniem się innowacyjnymi metodami pracy z uczniem w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne na bezpłatne zajęcia. Kurs będzie trwał od 3 marca do 8 czerwca 2016 r. i będzie obejmował spotkania stacjonarne oraz konsultacje on-line na platformie Moodle.

 

Program kursu:

 

Moduł I: Metoda projektu w teorii i praktyce.

Moduł II: Pierwsze kroki na platformie Moodle.

Moduł III: Technologia Informacyjno-Komunikacyjna – prezentacja narzędzi:

– Glogster – tworzenie i wykorzystanie interaktywnych plakatów w edukacji.

– Edukacyjne zastosowanie komiksu.

– Tworzenie i udostępnianie zasobów edukacyjnych w serwisie Blendspace.

Moduł IV: Projekt kampanii czytelniczej.

 

Warunki pomyślnego ukończenia kursu:

– aktywny udział w spotkaniach stacjonarnych,

– zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii czytelniczej w szkole,

– prezentacja projektu kampanii czytelniczej.

 

Miejsce szkolenia: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

 

Terminy spotkań stacjonarnych:

3 marca 2016,

9 marca 2016,

17 marca 2016,

6 kwietnia 2016,

13 kwietnia 2016,

8 czerwca 2016.

 

Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy na stronie KPCEN w Toruniu, prowadzone będą

od 1 lutego 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

 

Kierownik formy: Anna Piątek

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl

Tel.: 881-93-23-18

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu są jednostkami oświatowymi, dla któych organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK).