Edukacja

Uczestnicy spotkania na Barce Lemara, fot. KPCEN Bydgoszcz
Uczestnicy spotkania na Barce Lemara, fot. KPCEN Bydgoszcz

Współpraca Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z dyrektorami szkół i placówek

Mija pięć lat od przyjęcia nowej formuły współpracy i wspierania przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego. Nowa forma współpracy pojawiła się wraz z powołaniem Pracowni Zarządzania i Diagnozy.

 

Bardzo ważne miejsce zajmują cykliczne spotkania dyrektorów rejonu bydgoskiego, powiatu mogileńskiego, rejonu tucholskiego i świeckiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Podczas spotkań poruszana jest tematyka najbardziej aktualna, dotyczycąca pilnych problemów zarządzania placówką oświatową. Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Zespołu Szkół Specjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Pałacu Młodzieży, młodzieżowych domów kultury, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bydgoszczy spotykają się raz w miesiącu.

 

Koordynatorem sieci jest Grzegorz Nazaruk, nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy. Spotkania dla dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami odbywają się także przy współpracy Krystyny Karpińskiej, nauczyciela konsultanta Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej KPCEN w Bydgoszczy.

 

Podczas spotkań miała miejsce wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą (również w formie zajęć warsztatowych na wybrany temat). Poruszano między innymi takie zagadnienia, jak: zmiany w prawie oświatowym, wykorzystanie środków dydaktycznych pozyskanych w ramach programu  laboratoria przyszłości, kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023,  priorytety kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2022/2023, plan nadzoru pedagogicznego na rok 2022/2023, planowanie działań szkoły zgodnie z kalendarzem oświatowym,  nowe rozwiązania w zakresie nauki zdalnej, ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów, awans zawodowy nauczyciela po zmianach od 1 września 2022 roku, organizacja wspomagania szkół, obszary kontroli przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli, ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych, ocena skuteczności działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, prawna odpowiedzialność dyrektorów i osób prowadzących placówki oświatowe.

 

Dyrektorzy doskonalili własny warsztat pracy także podczas spotkań na  Barce Lemara w Bydgoszczy czy w Punkcie Informacji Turystycznej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim na zaproszenie dyrektora Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim Marka Tymeckiego. Spotkania odbywały się także w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.

 

Była to świetna okazja do zapoznania się z miejscami lokalnej edukacji regionalnej, kierowanej do dzieci i młodzieży.

 

Współpraca dyrektorów szkół i placówek oświatowych przynosi wiele pozytywnych efektów. Wymiana doświadczeń między dyrektorami umożliwia zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania oświatą. Dyrektorzy mogą dzielić się najlepszymi praktykami, nowymi metodami nauczania, strategiami motywacji uczniów i sposobami rozwiązywania problemów.

 

Wszechstronna współpraca Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z kadrą kierowniczą przedszkoli, szkół i placówek pozwoliła także na zbudowanie sieci kontaktów zawodowych, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz wspólną pracę przy różnych projektach edukacyjnych.

 

Oprac. Grzegorz Nazaruk

 

Uczestnicy spotkania na Barce Lemara, fot. KPCEN BydgoszczDyrektor Marek Tymecki na spotkaniu w Sępólnie Krajeńskim, fot. KPCENPodziękowania gospodarzom Barki Lemara, fot. KPCENSpotkanie dyrektorów w Mogilnie, fot. M.Herwart