Edukacja

Czytanie baśni w jezyku niemieckim
Czytanie baśni w jezyku niemieckim

Wspólne czytanie w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

10 czerwca o godz.10.00 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu rozpoczęło się wspólne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji: „Jak nie czytam, jak czytam”.

 

Akcja w Bibliotece nie ograniczała się do języka polskiego „Jak nie czytam, jak czytam”,  lecz również  „But I do read” , „Comment je ne lis pas quad je lis”, „ Aber ich lese doch”. 

 

Udział w projekcie wzięli uczniowie Gimnazjum nr 3 w Toruniu wraz z nauczycielką p. Martą Samolej, czytelnicy, pracownicy Biblioteki, oraz współorganizatorzy z  TODMiDN,  KPCEN w Toruniu i Oxford University Press.

 

Gości przywitała Dyrektor Biblioteki Elżbieta Wykrzykowska, która przedstawiła zasady udziału w akcji. Po wybraniu książek  uczestnicy przystąpili do wspólnego  cichego czytania.

 

Następnie rozpoczął się drugi etap zabawy-quiz ze znanych lektur. Lektorzy czytali fragmenty książek, a uczestnicy mieli za zadanie podać tytuł i autora. Zgaduj zgadulę zainaugurowała dyr. Elżbieta Wykrzykowska, czytając fragment powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Współorganizatorzy imprezy z toruńskich ośrodków metodycznych czytali natomiast rozdziały znanej literatury w językach obcych. Małgorzata Kaczmarek (KPCEN) zaprezentowała fragment „Małego księcia” w języku francuskim, Grzegorz Fidala, (Oxford University Press) przeczytał fragment „Alice’s adventures in Wonderland” L. Carrolla, Elżbieta Drgas (TODMiDN) zapoznała zebranych z baśnią braci Grimm w języku niemieckim. Uczestnicy nie rozpoznali baśni po przeczytaniu, więc  lektorka opowiedziała ją również w języku polskim. Beata Tomaszewska (TODMiDN) przedstawiła zebranym „Kubusia Puchatka”  A.A.Milne w wersji angielskojęzycznej. Spotkanie zakończyła Dyrektor Biblioteki, czytając w języku polskim fragment „Folwarku zwierzęcego” G. Orwella.

 

Po każdej lekturze zwycięzcy losowali nagrody niespodzianki z „magicznego koszyka”. Goście i lektorzy również otrzymali drobne upominki.

 

Akcję z ramienia Biblioteki Pedagogicznej przygotowały  Aleksandra Podemska  i Małgorzata Borcz.

 

Więcej informacji na stronie www.bptorun.edu.pl

Oprac. Małgorzata Borcz

Fot. Joanna Wosik

 

Wydział Udostępniania Zbiorów

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Cztanie fragmentu KrzyżakówCzytanie baśni w jezyku niemieckimDyrektor Biblioteki Elżbieta Wykrzykowska wita gościLosowanie nagródLosowanie nagród za odgadnięcie czytanego fragmentu tekstuMłodzież wybiera książki do czytaniaUczniowie z Gimnazjum nr 3 w ToruniuWspólne czytanie wybranych tekstów