Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Młodzież w sieci

Młodzież w sieci. Profilaktyka i sposoby reagowania na zagrożenia to temat konferencji, która odbyła się  6 czerwca 2016 r.  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Udział wzięli nauczyciele – opiekunowie Samorządów Uczniowskich oraz uczniowie.

 

Konferencja składała się  z dwóch części: wykładowej i warsztatowej. Nauczyciele       i uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego projektów internetowych dla młodzieży jako formy profilaktyki zagrożeń w sieci, który przedstawił Witold Jankowiak, przedstawiciel Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury  i Sztuki w Toruniu. Uczestnicy dowiedzieli się           o różnych inicjatywach realizowanych przez Fundację, które są najlepszą formą profilaktyki zagrożeń w sieci. Młodzież i nauczyciele mogą się zaangażować w wartościowe inicjatywy, wykorzystując nowoczesne technologie, np.: odkrywać ludzi, którzy tworzyli nasze miasto, wziąć udział w niekomercyjnych konkursach internetowych, realizować projekty za pomocą wolontariuszy, poznać ideę e-wolontariatu, uczestniczyć w konkursach  internetowych lub projektach społecznych prowadzonych głównie w Internecie. W ostatniej  część wykładu została przedstawiona sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla młodzieży.

 

Później uczniowie i nauczyciele zostali zapoznani z przykładami inicjatyw i dobrych praktyk edukacyjnych w ramach prowadzonej w Polsce Kampanii Rady Europy: Bez nienawiści, które przedstawiła dr Małgorzata Kaczmarek.

 

W ostatniej części konferencji uczniowie i nauczyciele pracowali  w dwóch równoległych grupach. Konsultantki: dr Małgorzata Kaczmarek i Regina Strzemeska, przeprowadziły warsztaty pt.  Akceptacja i zrozumienie zamiast nienawiści. W czasie następnego szkolenia uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami wynikającymi z dostępu do ryzykownych treści mass mediów i ich wpływem na rozwój osobowości dzieci i młodzieży, które przedstawił konsultant Wacław Kozłowski.  

 

 Uczestnicy konferencji w ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko ocenili stronę merytoryczną. Wskazali, że na tego typu szkoleniach obecność szkół i uczniów (po 3 osoby) powinna być obowiązkowa dla wszystkich typów szkół.

 

Tekst: Zofia Spalińska, zdjęcia Tadeusz Wański

 

http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1144

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Konsultantka Zofia Spalińska prowadzi konferencjęPrelegent_Witold Jankowiak, przedstawiciel Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury  i Sztuki w ToruniuUczestnicy na sali