Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Wprowadzenie w świat oddziaływań magnetycznych

Magnetyzm to cykl czterech filmów doradcy metodycznego KPCEN w Bydgoszczy zamieszczanych kolejno na YouTobe. Materiały filmowe zawierają przykładowe doświadczenia wprowadzające uczniów w ciekawy, magiczny świat oddziaływań magnetycznych. Prócz samych doświadczeń pod koniec dwóch filmów autor zamieszcza opisy urządzeń przydatnych w prezentacji omawianych zjawisk. Urządzenia te można wykonać we własnym zakresie, w znacznym stopniu ułatwiając sobie późniejszą pracę.

 

Odcinek pierwszy omawia przyrządy i doświadczenia, do wykonania zarówno jako pokazowe, jak i uczniowskie, umożliwiające zbadanie oddziaływań magnesów oraz kompasu. Drugi ukazuje sposoby prezentacji pól magnetycznych wytwarzanych przez magnes oraz płynący prąd. Trzeci ułatwia odpowiedź na pytanie: skąd bierze się prąd elektryczny w gniazdkach, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo przy korzystaniu z energii elektrycznej. W czwartym odcinku autor chce pokazać sposoby prezentacji praktycznych zastosowań zjawisk magnetycznych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfP-TVkFn08  (Cz. 1)

 

Opr.  M. Spytek