Edukacja

Różewicz - logo

Tadeusz Różewicz, czyli kto? Kilka tropów do interpretacji wątków biograficznych w twórczości autora „Kartoteki” – wykład online w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

25 marca (czwartek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbędzie się wykład online zatytułowany Tadeusz Różewicz, czyli kto? Kilka tropów do interpretacji wątków biograficznych w twórczości autora „Kartoteki” , który wygłosi Maria Marszałek z Gabinetu Literackiego im. Tadeusza Różewicza, działającego w ramach Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

 

W 2021 roku Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu obchodzi piękny jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Chcielibyśmy uczcić tę rocznicę w sposób szczególny – zaplanowaliśmy atrakcyjne wydarzenia i projekty, skierowane do różnych grup naszych odbiorców, które realizować będziemy przez cały bieżący rok.

 

W ramach jubileuszu przygotowaliśmy cykl edukacyjny Świętujemy stulecie w doborowym towarzystwie, nawiązujący do rocznic urodzin znanych twórców i postaci życia artystycznego oraz kulturalnego, także z Torunia. Pierwszy wykład zatytułowany Powrót do Lema. Co i jak warto czytać z dorobku S. Lema? Perspektywa edukacyjna zaprezentował dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK, kolejny poświęcony Cyprianowi Kamilowi Norwidowi wygłosiła dr Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz.

 

Kolejną postacią, której chcielibyśmy poświęcić uwagę jest Tadeusz Różewicz, który, ze względu na swój wkład w literaturę polską oraz przypadającą w bieżącym roku stuletnią rocznicę urodzin, został ustanowiony jednym z patronów roku 2021.

 

W wykładzie zostanie zwrócona szczególna uwaga na aspekty biograficzne twórcy oraz ich wpływ na jego poezję, prozę oraz dramaty. Tadeusz Różewicz używa bowiem swojej biografii jako materiału do twórczości, jednakże niektóre jej elementy akcentuje, inne natomiast w sposób zauważalny pomija. Eksponuje dzieciństwo w powiatowym miasteczku Radomsku, a nie dorosłe życie rodzinne. Podkreśla postawę outsidera i okresy milczenia, a nie swoją aktywność zawodową, częste podróże, spotkania z czytelnikami. Także recepcja twórczości Różewicza bywa wybiórcza. Przedstawia się go jako straumatyzowanego wojną nihilistę, pomijając twórczość satyryczną i intertekstualną. Wykład będzie wyśmienitą okazją, aby spojrzeć na maski Tadeusza Różewicza, przede wszystkim przez pryzmat obiektów, które przekazał Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich. Są wśród nich te oficjalne (dokumenty, nagrody), osobiste (fotografie, książki pełne zapisków i podkreśleń), jak i mniej poważne (kolekcja bibelotów i podkładek pod piwo).

 

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl

 

Oprac. Izabella Milewska-Warta

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką  oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.