Edukacja

Wielcy Polacy

Wojewódzki Konkurs o Wielkich Polakach – etap rejonowy

Piąta edycja Konkursu z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” w roku szkolnym 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim poświęcona jest Św. Janowi Pawłowi II („Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim: obecność i dziedzictwo”). 16. Lutego 2017 r. odbywał się kolejny etap  w sześciu rejonach naszego województwa.

 

W Toruniu, już piąty raz, miał miejsce w gościnnym Gimnazjum nr 3. Obejmował uczniów gimnazjów powiatów: Miasta Toruń, toruńskiego i aleksandrowskiego (rejon nr 2, przewodnicząca komisji – Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu). Uczestniczyło w nim 40 uczniów z 10 szkół.

 

Po 90 minutach rozwiazywania testów przez młodzież, komisja zabrała się do sprawdzania prac.

 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 19 uczniów z następujących szkół:

  • Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie
  • ZS nr 10, Gimnazjum nr 11 w Toruniu
  • Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu
  • ZS im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum w Konecku
  • ZS im. Ks. Jana Twardowskiego, Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej
  • ZS im. I. Jana Paderewskiego, Gimnazjum w Zbrachlinie
  • Gimnazjum nr 3 w Toruniu

Etap wojewódzki odbędzie się 16 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Serdecznie dziękuję Dyrekcji Gimnazjum nr 3 w Toruniu oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się we współorganizację etapu rejonowego, szczególnie: s. Agnieszce Ciborowskiej, ks. Rafałowi Rafalskiemu, Magdalenie Stempskiej, Marii Pawłowskiej.  Ich pomoc była nieoceniona.

 

oprac. Danuta Potręć, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu, przewodnicząca komisji konkursowej rejonu 2

zdjęcia: Tadeusz Wański Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1330

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.kpcen-torun.edu.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

s. Agnieszka Ciborowska ks. Rafał Rafalski i Danuta PotręćUczestnicy konkursuW sali przed konkursemWielcy Polacy