Edukacja

Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” (rok szkolny 2019/2020) – zmiana terminu składania prac

Ze względu na epidemię koronawirusa  i zawieszenie zajęć w szkołach oraz idące za tym trudności w przygotowaniu i dostarczeniu prac konkursowych, termin ich nadsyłania został wydłużony do 30 czerwca 2020 r.