Edukacja

Logo KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu

Wieczornica patriotyczna w Korczaku

W tym szczególnym dniu, poprzedzającym setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, pragnąc zatrzymać się i pochylić nad dziejową doniosłością tego zdarzenia i uczcić godnie pamięć tych wszystkich znanych i zapomnianych z imienia i nazwiska osób, które na ołtarzu ojczyzny złożyły najwyższą ofiarę – własne życie, jak również tym, których całe życie było bez względu na okoliczności i konsekwencje żywym świadectwem patriotyzmu, 6 listopada 2018r. społeczność internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu uczestniczyła w wieczornicy.

 

Piękny wystrój oraz blask świec potęgował podniosły nastrój tego wydarzenia. Wieczornica miała charakter międzypokoleniowy, albowiem artystyczny występ młodzieży w odświętnych strojach i wspólne odśpiewanie szeregu pieśni patriotycznych był zaledwie preludium do występu dwojga znamienitych gości, którzy z niezrównaną pasją zabrali nas w czasy międzywojnia i zapoznali nas z sylwetkami wybitnych Polaków. Pierwszą prelegentką, która była uprzejma podzielić się z nami swą wiedzą na temat postaci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz generała Józefa Hallera, była pani Anna Rojewska, działająca społecznie w Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej oraz Archiwum i Muzeum Pomorskim AK i Wojskowej Służby Polek w Toruniu. Pani Anna bynajmniej nie ograniczyła się do streszczenia losów obu wybitnych wodzów w oparciu o multimedialną prezentację, ale była tak wspaniałomyślna, że przyniosła ze sobą kilka eksponatów oraz pamiątek i obdarowała nimi naszych wychowanków. Kolejnym gościem, który odpowiedział na nasze zaproszenie była pani Agnieszka Malik, przewodniczka PTTK i działacz społeczny, która przybliżyła nam postacie oraz niepodległościową działalność Ottona i Heleny Steinbornów, wybitnych toruńczyków, którzy bogactwem swych życiorysów mogliby z powodzeniem obdarzyć jeszcze kilka innych osób.

 

To wydarzenie i praca nad jego organizacją pozwoliła nam wszystkim przywołać w pamięci słowa świętego Jana Pawła II, iż wolność jest nam dana, ale i zadana. Ale nade wszystko nie zapominajmy o poświęceniu, trudzie i często najwyższej ofierze tych, którzy z ufnością, ale i drżeniem serca pozostawili nam w spadku ojczyznę wolną i niepodległą, gdyż, jak powiedział Józef Piłsudski „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 

Opracowanie : Adam Bojar

 

Pani Aleksandra Molin - przewodnik PTTK podczas prelekcji  w internacie KPSOSW, fot. Sebastian WerecPani Anna Rojewska prezentuje wychowankom internatu KPSOSW postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, fot. Sebastian WerecPani Anna Rojewska z Fundacji gen.Zawackiej podczas lekcji historii w internacie KPSOSW, fot. Sebastian WerecWychowankowie internatu KPSOSW podczas występu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, fot. Sebastian WerecWychowankowie internatu KPSOSW recytują wiersz A.Słonimskiego Niepodległość, fot. Sebastian WerecWychowankowie internatu KPSOSW wykonują patriotyczne pieśni, fot. Sebastian Werec