Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Webinarium dla nauczycieli wychowania fizycznego

22 października br. miało miejsce wirtualne spotkanie zatytułowane Jak realizować nową podstawę programową z wychowania fizycznego w kształceniu zdalnym.

 

W przygotowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy webinarium brało udział ponad 20 nauczycieli z rejonu bydgoskiego. Poruszane kwestie prawne, realizacji podstawy programowej, sposoby przygotowywania materiałów oraz oceniania zdalnego w tak specyficznym przedmiocie jak wychowanie fizyczne spotkały się z pozytywnym odbiorem. Propozycje rozwiązań lekcji i narzędzia zachęcające uczniów do podejmowania aktywności fizycznej można wykorzystać od zaraz, a tego w obecnej sytuacji oczekują nauczyciele. Efektem spotkania będzie kolejne szkolenie dotyczące e-narzędzi w wychowaniu fizycznym.

 

Oprac. N. Łysiak