Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Konkurs dla nauczycieli na zaprojektowanie gry dydaktycznej GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół do udziału w konkursie  na  zaprojektowanie  gry  dydaktycznej,  której  motywem  przewodnim  są  drzewa  GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Celem konkursu jest promowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, inspirowanie twórczością Leona Wyczółkowskiego do kreatywnego działania nauczyciela na rzecz dzieci i młodzieży, a także promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych w pracy z dziećmi i uczniami oraz upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych.

 

Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Jest to jedno z przedsięwzięć w ramach V edycji projektu Leon Wyczółkowski inspiruje organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

Termin dostarczenia prac konkursowych do 30 kwietnia 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 maja 2021 roku. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o terminie wręczenia nagród do 21 maja 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje ujęte są w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej KPCEN w Bydgoszczy i Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

 

Oprac. I. Zduńczuk