Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

W KPCEN o bezpieczeństwie w szkole

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku było organizatorem  Konferencji szkoleniowej „Bezpieczna Szkoła-profilaktyka zagrożeń”, która odbyła się w naszym centrum 5 grudnia.

 

Konferencja skierowana była do dyrektorów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół.  Uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów związanych z rzeczywistością szkolną i dotykających jak zawsze aktualnych problemów oświaty:

Agnieszka Sobieralska – były oficer policji – omówiła zagadnienia związane z obowiązkami i prawami nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

Następnie  Magda Pawlak, specjalista terapii uzależnień, przedstawiła problematykę uzależnień dzieci i młodzieży.

Uzupełnieniem powyższych wystąpień był wykład dra Macieja Dębskiego z Fundacji Dbam o mój zasięg, który w swoim wystąpieniu skupił się na zjawisku fonoholizmu i psychospołecznych determinantach problemowego używania smartfonów.

Autor tekstu i zdjęć: KPCEN we Włocławku.

 

A.Sobieralska-wieloletnia policjantka-prelegentkadr M. Dębski z Fundacji Dbam o mój zasięg-prelegentE.Olejnik-kierownik Pracowni Zarządzania, Diagnozy i WychowaniaG.Troszyńska otwiera konferencjęM. Pawlak -specjalista terapii uzależnień-prelegentkaPropozycje warsztatoweRejestracja uczestnikówRozpoczęcie konferencjiS.Kopyść członek Zarządzu Województwa Kujawsko-PomorskiegoUczestnicy konferencji