Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Jesteśmy EKO

Uprzejmie informujemy dyrektorów i nauczycieli szkół, że w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jednogłośnie została podjęta decyzja o wprowadzeniu  segregacji odpadów. Tym samym od 1 stycznia 2019 roku w budynku placówki umieścimy specjalnie oznaczone pojemniki do segregacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

 

Jednocześnie w styczniu będziemy prowadzić kampanię uświadamiającą o segregowaniu odpadów, a w holu wyświetlana będzie  prezentacja Odpady w domu i pracy autorstwa Pani Beata Michałek ze Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. 
Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do naszej akcji.

Dyrekcja i pracownicy KPCEN w Bydgoszczy