Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Uroczysta gala z okazji XXIII edycji Konkursu Matematycznego LIGA ZADANIOWA w regionie bydgoskim

Podsumowanie XXIII edycji matematycznego konkursu Liga zadaniowa w regionie bydgoskim odbyło się 9 czerwca br. w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy w obecności przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr Agnieszki Krause, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Katarzyny Sobieszczańskiej oraz przedstawicieli współorganizatorów: Roberta Preusa, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, oraz Eugeniusza Sobieraja, dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy.

 

Liga Zadaniowa to  konkurs, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych regionu bydgoskiego. W Bydgoszczy i powiecie bydgoskim w tym roku szkolnym brało w nim udział prawie 400 uczniów.

Konkurs towarzyszył uczniom przez cały rok szkolny. Kolejne zmagania odbyły się 25 listopada, 10 lutego oraz 7 kwietnia. Uczniowie rozwiązywali na nich po 6 zadań konkursowych, otrzymując łącznie maksymalnie 90 punktów. Najlepsi siódmoklasiści wzięli udział 21 maja w czwartym spotkaniu, które dawało szansę na otrzymanie tytułu laureata lub finalisty tego konkursu. W naszym rejonie tytuł laureata zdobyło dziesięciu uczniów, zapewniając sobie zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz pierwszeństwo przy naborze do wybranego liceum, a dwunastu otrzymało tytuł finalisty konkursu przedmiotowego Liga Zadaniowa.

Dyplomy oraz nagrody książkowe trafiły też do zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz uczniów wyróżnionych w tym konkursie. Łącznie do prawie 100 osób. To właśnie ci uczniowie wraz z nauczycielami byli bohaterami uroczystej gali tego konkursu. Serdeczne podziękowania oraz upominki w postaci zbiorów zadań do pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie otrzymało 80 nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do konkursu oraz uczestniczyli w pracach komisji konkursowych. Uroczystą galę uświetnili w niezwykły sposób uczniowie Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.

Oprac. Barbara Zielińska,  prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Matematycznego „Kangur”