Edukacja

Odkrywamy Talenty 2022

Odkrywamy Talenty 2022 – gala wręczenia nagród

13 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyła się gala wręczenia nagród Laureatom  Konkursu Odkrywamy Talenty 2022. Tegoroczną edycję Konkursu patronatem honorowym  objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki.

 

Celem Konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, a także indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Komisja konkursowa oceniła 24 prezentacje  i przyznała nagrody w 3 kategoriach: przedszkoli, szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. Nauczyciele przedstawili  ciekawe i różnorodne aktywności dzieci i młodzieży  podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, w kołach zainteresowań czy w procesie realizacji projektów.

 

Dyrektor Grażyna Troszyńska, przewodnicząca jury, gratulując Laureatom, podkreśliła znaczenie edukacyjnych priorytetów, wśród których ważne miejsce zajmuje indywidualizacja nauczania z jednoczesnym wspieraniem twórczych pasji i talentów naszych uczniów.

 

Na zakończenie zdobywcy I miejsc w  trzech konkursowych kategoriach zaprezentowali swoją pracę z uczniami, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

 

Lista Laureatów

 

Opr. Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku