Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy
Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Umiejętności matematyczne ósmoklasistów „pod lupą” wymagań egzaminacyjnych

Jakie błędy popełniają najczęściej uczniowie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki? Jaka jest ich przyczyna? Jaką strategię przyjąć, by ich nie popełniali? Jak rozwijać kompetencje matematyczne? I wreszcie jakie metody stosować, aby naszym podopiecznym „chciało się chcieć”? Na te i inne pytania udzieli odpowiedzi starszy ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Renata Świrko podczas konferencji dedykowanej nauczycielom matematyki i dyrektorom szkół podstawowych naszego województwa: Umiejętności matematyczne ósmoklasistów „pod lupą” wymagań egzaminacyjnych – analiza, wnioski i rekomendacje organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 17 stycznia 2023 roku o godz. 15.00.

 

Tematyka spotkania wynika z realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa oraz osiąganych przez uczniów wyników egzaminu. Pani Renata Świrko podzieli się swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz udzieli  nauczycielom cennych wskazówek do pracy, co wpłynie na poprawę jakości nauczania oraz podwyższenie wyników egzaminu po klasie ósmej w naszym województwie.

 

Link do zapisu: https://tiny.pl/w1gcs

Oprac. Justyna Prud