Edukacja

Remont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian Więcławski
Remont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian Więcławski

Nowe pracownie dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy

Nowa przestrzeń do kształcenia zawodowego o powierzchni 1 098 m2, dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, sześć nowych pracowni nauki zawodu dla przyszłych kucharzy, cukierników, piekarzy, przetwórców mięsa, fryzjerów i elektryków powstało przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.  W dniu 22 grudnia 2022 r. zakończono remont i rozbudowę budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wartość robót budowlanych wyniosła 9 172 321,72 zł.

 

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu własnego Departamentu Edukacji pn. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy”. 

 

W I kwartale 2023 r. planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na zakup, dostarczenie i instalację wyposażenia do nowopowstałych pracowni.  Szacowany koszt zakupu wyposażenia pracowni to 2 761 014,01 zł.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, dokształca uczniów szkół zawodowych z naszego regionu, jak i z całego kraju, którzy każdego roku kierowani są do placówki przez szkoły macierzyste do odbycia miesięcznych praktyk. Na podstawie ocen, które zdobywają w trakcie nauki zawodu, wystawiana jest ocena końcowa z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym. Wiedza zdobyta w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego jest niezbędna do zaliczenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Placówka organizuje zajęcia dla kształcących się w ponad dwudziestu różnych zawodach, m.in. kucharzy, sprzedawców, fryzjerów, mechaników pojazdów samochodowych, elektryków i murarzy. Uczniowie mieszkający poza Bydgoszczą korzystają z internatu, który zapewnia nocleg i wyżywienie dla 150 osób.

 

Dzięki wsparciu finansowemu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego powstał zupełnie nowy budynek, który jest połączony ze starą częścią szkoły. Obiekt pomieści sześć nowych pracowni dla zawodów:

  • kucharz
  • cukiernik
  • piekarz
  • przetwórca mięsa
  • fryzjer

 

Obecny budynek placówki został wyremontowany. Zakres prac objął m.in. izolację fundamentów, naprawę dachu, remont schodów i wymianę drzwi. Nowy wygląd zyskała też sala do nauki branżowego języka obcego.

 

Inwestycja pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną placówki, z której korzystać będą nie tylko uczniowie zawodówek, ale też dorośli chcący zdobyć nowe lub dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 

Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona w przetargu firma Bydgosta z Bydgoszczy. Z nowych pracowni uczniowie będą mogli korzystać od września 2023 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 12,3 miliona złotych, z czego 7,4 miliona złotych stanowi dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Remont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian WięcławskiRemont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian WięcławskiRemont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian WięcławskiRemont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian WięcławskiRemont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian WięcławskiRemont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian WięcławskiRemont i rozbudowa budynku warsztatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, fot. Damian Więcławski