Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Ukraiński uczeń w polskim systemie edukacji. Jak pomóc nauczycielom tworzyć wielokulturowe środowisko uczenia się? (UA)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli, pedagogów oraz wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych na bezpłatną konferencję, której tematyka wpisuje się w aktualne potrzeby szkół, upowszechnia ideę wielokulturowości wśród nauczycieli, promuje wartość pomocy uchodźcom, która może przybierać różne formy.

Українська версія внизу сторінки

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli, pedagogów oraz wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych na bezpłatną konferencję, której tematyka wpisuje się w aktualne potrzeby szkół, upowszechnia ideę wielokulturowości wśród nauczycieli, promuje wartość pomocy uchodźcom, która może przybierać różne formy.

W przypadku szkół jest to edukacja dzieci i młodzieży w nowej sytuacji organizacyjno-dydaktycznej. Prelegentami są eksperci w zakresie wielokulturowości mający doświadczenie w edukacji z uczniami z Ukrainy.

 

 

Oprac. Wiesława Kitajgrodzka

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ УЧЕНЬ У ПОЛЬСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ. ЯК ДОПОМОГТИ ВЧИТЕЛЯМ СТВОРИТИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ?

Куявсько-Поморський Центр Педагогічної Освіти в Бидгощі у співпраці з Університетом Казимира Великого в Бидгощі запрошують вчителів, вихователів і репетиторів усіх освітніх ступенів на безплатну конференцію, тема якої відповідає сучасним потребам шкіл, поширює ідею мультикультуралізму серед вчителів, сприяє цінності допомоги біженцям, яка може приймати різні форми.

У випадку школи – це виховання дітей і молоді у новій організаційно-педагогічній ситуації. Доповідачі-експерти в галузі мультикультуралізму, які мають досвід навчання зі студентами з України.

 

Опрац. Веслава Кітайгродзка