Edukacja

Uczeń zaprogramowany
Uczeń zaprogramowany

Uczeń „zaprogramowany”

10 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się siódme spotkanie z nowoczesnymi technologiami, które zatytułowano: Uczeń „zaprogramowany”. Całość podzielono na część konferencyjną i warsztatową. Tematyka odpowiadała na potrzeby rozwijania kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży (podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa) oraz wdrażania nowej podstawy programowej z informatyki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród zaproszonych gości-prelegentów były nauczycielki z Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy: Barbara Cichocka (nauczyciel matematyki i informatyki), Dorota Preus (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych) oraz przedstawiciele wydawnictwa interaktywnego Learnetic – Ariel Wrona, Beata Janeczko i Patrycja Maj.

 

Część konferencyjną otworzył Robert Preus, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, tematem Jak uczyć programowania w szkole podstawowej? Przedstawił propozycję nauki programowania na każdym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej. Zaproponował także kilkanaście bezpłatnych środowisk, narzędzi i języków, które można wykorzystać na lekcjach edukacji informatycznej oraz informatyki zgodnie z zapisami nowej podstawy programowej. Nakłaniał także nauczycieli, żeby byli twórczymi motywatorami i zachęcali uczniów do wysiłku cyfrowego poza szkołą. Z kolei Dorota Preus w wystąpieniu Mały programista przedstawiła propozycję nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej, klas I-III. Zwróciła uwagę na stopniowanie trudności oraz ćwiczenia wprowadzające do programowania bez konieczności używania komputerów. Zaproponowała również kilka ciekawych rozwiązań i zaprezentowała przykłady ćwiczeń z zakresu programowania, które wykonały jej dzieci na zajęciach komputerowych. Następnie Barbara Cichocka przedstawiła ciekawe, bezpłatne narzędzie do programowania aplikacji na mobilne urządzenia. Dzieliła się także swoimi doświadczeniami w pracy z uczniami obecnego gimnazjum. Prezentowała aplikacje, które wykonali uczniowie w ramach zajęć informatyki: krokomierz, translator, aplikacja do rysowania, generowania prostych działań matematycznych.

Z kolei Ariel Wrona tematem Co w edukacji może być bezpłatne? zachęcał nauczycieli do korzystania z bezpłatnej platformy mInstructor, umożliwiającej tworzenie interaktywnych materiałów. Pokazywał także przykłady zadań z informatyki, które może utworzyć każdy nauczyciel. Zaprezentował również zasoby edukacyjne oraz zadania z Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”, które każdy nauczyciel, bezpłatnie może wykorzystywać w ramach edukacji informatycznej i informatyki.

 

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty w dwóch grupach. W pierwszej grupie uczestnicy poznawali proces tworzenia interaktywnych materiałów do nauki programowania. W tym celu wykorzystywali bezpłatny portal mInstructor. Zajęcia prowadził Ariel Wrona. Druga grupa pod kierunkiem Pań Beaty Janeczko i Patrycji Maj poznawała materiały, które można wykorzystać do nauki programowania na platformie mCoursor i zasoby Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”. W zajęciach warsztatowych uczestniczyło kilkudziesięciu nauczycieli naszego województwa.

 

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Ariel Wrona Learnetic interaktywne wydawnictwoBarbara Cichocka nauczyciel matematyki i informatyki ZS nr 21 BydgoszczDorota Preus nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zajęć komputerowych ZS nr 21 BydgoszczSkrypt aplikacji na mobilne urządzeniaUczeń zaprogramowanyUczestnicy konferencji