Edukacja

Zaproszenie na warsztaty

Uczeń przedsiębiorca. Spółdzielczość i ekonomia społeczna w szkole

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają opiekunów samorządów uczniowskich, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli przedsiębiorczości oraz poszukujących nauczycieli na 4-godzinne warsztaty

 

20 listopada (wtorek) 2018 r., godz. 13.30

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93.

 

Warsztaty organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 – Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i postaw prospołecznych poprzez rozwijanie skutecznego działania młodzieży i pogłębianie umiejętności w zakresie myślenia projektowego.

 

Tematyka:

  1. Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak pobudzić młode osoby do działania, aktywności i rozwoju.
  2. Sprawdzone w praktyce narzędzia edukacji w zakresie spółdzielczości uczniowskiej.
  3. Umiejętności i kompetencje rozwijane poprzez działania w zakresie ekonomii społecznej.
  4. Partnerzy i sojusznicy szkoły w zakresie przedsiębiorczości w szkołach.

 

Udział jest bezpłatny.

Zapisy do 15 XI drogą elektroniczną: www.kpcen-torun.edu.pl/course/view/3539

Więcej informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 933 355.