Edukacja

Tożsamość – wystawa rzeźby

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Artystyczne OTWARTE zapraszają na otwarcie wystawy rzeźby, które odbędzie się dnia 18 października 2017 r. o godz. 17.00 w sali wystawowej Biblioteki przy ul. Dąbrowskiego 4.

 

Tożsamość jest pojęciem o dwóch sprzeciwiających się znaczeniach. Z jednej strony określa ten zespół cech, które poszczególnego człowieka w sposób nieodwołalny odróżniają od innych ludzi. W drugim znaczeniu to zespół właściwości przypisanych grupie osób,  z którymi poszczególny człowiek się identyfikuje.

 

Toruńscy artyści skupieni wokół Stowarzyszenia Artystycznego OTWARTE prezentują na wystawie Tożsamość prace, które są wynikiem próby rozstrzygania przez każdego z nich dylematów związanych z pojęciem tożsamości. Dylematy te tylko z pozoru wydają się wyborem między indywidualizmem a socjalizacją, a w istocie są doświadczaniem paradoksu człowieka wędrującego do widnokręgu. Mimo przebytej drogi, cel jest wciąż równie odległy, jak na jej początku.

 

Artyści biorący udział w wystawie:

Katarzyna Adaszewska, Andrzej Borcz, Stanisław Kośmiński, Iwona Langowska, Alicja Majewska, Grzegorz Maślewski, Krzysztof Mazur, Małgorzata Mazur, Sebastian Mikołajczak, Paweł Otwinowski, Aleksander Paskal, Małgorzata Wojnowska – Sobecka, Piotr Tołoczko, Maciej Wierzbicki.

 

Wystawę można oglądać do 4 listopada 2017 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

 

 

Oprac. Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu