Edukacja

logo KPCEN w Toruniu

Toruński Urząd dla Młodzieży – V edycja

KPCEN w Toruniu i Urząd Miasta Torunia zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do realizacji projektu edukacyjnego Toruński Urząd dla Młodzieży. Jego celem jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich.

 

Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym. Edukacja obywatelska nie może sprowadzać się jedynie do przekazywania informacji na temat samorządu. Powinna rozwijać także umiejętności przydatne podczas załatwiania konkretnych spraw w urzędach.

 

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

 

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:

  1. Nauczyciel omawia zasady projektu na lekcji.
  2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą Wydziałów: Spraw Administracyjnych, Ewidencji i Rejestracji, Architektury i Budownictwa, Ochrony Ludności, Środowiska i Zieleni oraz Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Torunia, biorących udział w projekcie, a potem pokazać wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej.
  3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Na wykonanie projektu uczniowie (zespół 3–4 osób) mają 3 tygodnie.
  4. Zadaniem szkoły jest zgłoszenie KPCEN w Toruniu chęci udziału w projekcie do 10 października 2018 r.
  5. Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się do 15 marca 2019 roku.

 

 

Osoba odpowiedzialna: Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu; e-mail: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 93 33 55.

 

Opracowanie: dr Dominika Wojtasińska

specjalista ds. informacji i promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

tel.: 881 93 00 80

e-mail: dominika.wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 www.kpcen-torun.edu.pl

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).