Edukacja

Od prawej dyr. S. Żebrowski, dyr. D. Kopaczewska, dyr. R. Preus, dyr. A. Szyperska-Ślaska, dyr. Cz. Ficner i nacz. B. Więckowska
Od prawej dyr. S. Żebrowski, dyr. D. Kopaczewska, dyr. R. Preus, dyr. A. Szyperska-Ślaska, dyr. Cz. Ficner i nacz. B. Więckowska

Spotkanie dyrektorów jednostek oświatowych

25 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się zorganizowanie przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego spotkanie dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy  Wydziału Edukacji i Nadzoru  którzy na co dzień współpracują z ww. szkołami i placówkami.

 

Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pani Domicela Kopaczewska podziękowała za dotychczasową współpracę na stanowiskach dyrektorów: pani Mariannie Czarneckiej, dyrektorowi MSCKZiU w Toruniu, pani Marioli Cyganek dyrektorowi KPCEN w Bydgoszczy i pani Małgorzacie Trzeciak dyrektorowi KPCEN w Toruniu.

 

Ważną częścią spotkania było wręczenie przez dyr. Domicelę Kopaczewską powierzenia objęcia od 1 września br. stanowisk dyrektorów następującym osobom:

  1. Pani Adriannie Szyperskiej-Ślaskiej – dyrektorowi MSCKZiU w Toruniu;
  2. Panu Robertowi Preusowi – dyrektorowi KPCEN w Bydgoszczy;
  3. Panu Sławomirowi Żebrowskiemu – dyrektorowi KPCEN w Toruniu.

 

Następnie uczestnicy spotkania zostali zapoznani z Wytycznymi do organizacji pracy oraz z zadaniami i projektami infrastrukturalnymi na rok szkolny 2018-2019.

 

Podczas spotkania Eugeniusz Lala, kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawił informację na temat realizacji zadań obronnych  w nowym roku szkolnym, natomiast Tadeusz Kierel, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, zwrócił uwagę na  istotną funkcję wymiany informacji i promowania własnych działań przez jednostki oświatowe.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (TK)

 

Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania Od prawej dyr. S. Żebrowski, dyr. D. Kopaczewska, dyr. R. Preus, dyr. A. Szyperska-Ślaska, dyr. Cz. Ficner i nacz. B. WięckowskaWspólna fotografia