Edukacja

Logotyp Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu
Logotyp Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu

Tobie Polsko

Dnia 9 listopada 2016 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu był organizatorem I Festiwalu Pieśni Patriotycznej  „Tobie Polsko” dla szkół specjalnych.

 

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz zaleceń Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości, dlatego też ww. działanie miało głównie na celu:

  • kształtowanie postaw patriotycznych, uczczenie 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
  • ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych
  • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Ojczyzny
  • podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku szkolnym
  • doskonalenie umiejętności wokalnych, rozwijanie talentów uczniowskich

 

Uczestnicy festiwalu zaprezentowali klasykę utworów patriotycznych.  Wykonania poruszały serca zaproszonych gości z Polskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP. Prezes Zarządu Kombatantów Pan Eugeniusz Kluz dał piękne świadectwo wydarzeń patriotycznych z osobistego życia, ukazał młodzieży młodość swego ducha i porwał ich do wspólnego śpiewu znanych mu pieśni patriotycznych. To była zapewne piękna i żywa lekcja historii.

 

Gratulacje, dyplomy  i upominki festiwalowe otrzymały zespoły uczniowskie z następujących szkół:

  1. Zespół szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
  2. Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych nr 1 w Grudziądzu
  3. Zespół Szkół nr 6 w Toruniu
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu

 

Na zakończenie  festiwalu wszyscy goście zostali zaproszeni przez Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Panią Marię Kluz na uroczysty poczęstunek.

Koordynator: Małgorzata  Popowska

 

www.sosw.torun.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Członkowie Polskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów PolitycznychPrezes Zarządu Polskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów PolitycznychPrzywitanie Gościuczniowie SOSW w Toruniuwystęp ucznia ZSZ z SOSW w ToruniuWystęp uczniów Zespołu Szkół nr 6 w ToruniuZespół Szkół im. Unii Europ. w Chełmży