Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizuje projekt w ramach ERASMUS +

W dniach od 24 do 28 października 2016 roku w Najwyższej Radzie Badań Naukowych CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) w Hiszpanii, z udziałem przedstawicieli  Kujawsko-Pomorskiego  Centrum  Edukacji  Nauczycieli w Bydgoszczy i sześciu innych partnerskich instytucji z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Estonii i Polski,  odbyła się inauguracja   realizacji  projektu w ramach ERASMUS + “Scientific literacy at the school: improving strategies and building new practices of science teaching in early years education” – ,,Myślenie naukowe  w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji”.

 

Podczas   spotkania omówione zostały sprawy organizacyjne.  Następnie uczestnicy wzięli udział w szkoleniach dotyczących  wdrażania wiedzy naukowej w szkole „Z czego zrobiony jest świat?”  i  „Archeologia w szkole”.

 

 W efekcie nauczyciele akademiccy, naukowcy wspólnie z konsultantami i nauczycielami edukacji przedszkolnej oraz  wczesnoszkolnej  pragną wykorzystać swoje przygotowanie pedagogiczne, łącząc je z duchem badawczym, aby znaleźć rozwiązanie problemów wewnątrz procesu nauczania-uczenia się, opierając się na osiągnięciach naukowych i technologicznych. Realizatorom szkoleń przyświeca idea, aby proces nauczania i uczenia się młodych ludzi przebiegał w sposób interesujący, aby rozbudzał ciekawość poznawczą, prowokował do krytycznego myślenia i do zadawania pytań, stawiania hipotez oraz poszukiwania  odpowiedzi  w dziedzinie nauki.

 

Podczas szkoleń zaprezentowano treści teoretyczne oraz realizowano proste eksperymenty mające na celu przestudiowanie niektórych zjawisk naturalnych poprzez tworzenie modeli lub wyobrażeń rzeczywistości.

 

Działania zaprojektowane w ramach programu ERASMUS+ służą współpracy instytucji międzynarodowych w celu wdrażania innowacyjnych praktyk wypracowanych przez CSIC, a tym samym są spójne z  priorytetami określonymi w Strategii Europa 2020. 

 

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Prezentacja eksperymentuSpotkanie inauguracyjne z prezydentem CSCIC w MadrycieSpotkanie organizacyjne