Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Szkolne laboratorium umiejętności z KPCEN w Toruniu

KPCEN w Toruniu zakończyło realizację szkoleń w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w szkołach podstawowych w Chełmnie.

 

We wrześniu i październiku przeprowadziliśmy cztery szkolenia w formie stacjonarnej w chełmińskiej Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4. W efekcie przeszkolonych zostało 63 nauczycieli. Opiekę merytoryczną przy przebiegu szkoleń sprawowała z ramienia KPCEN Agnieszka Przybyszewska.

 

Jakie zajęcia zaproponowaliśmy w projekcie?

 

  • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007–2013 i 2014–2020 – Sławomir Żebrowski i Barbara Iwanowska poruszyli temat nowoczesnej szkoły i angażującej lekcji. Nauczyciele dowiedzieli się więcej o integralnych elementach tablicy interaktywnej i urządzeń multimedialnych, o związanych z TI programach edukacyjnych online, a także jak wykorzystać e-zasoby, e-materiały i e-podręczniki stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007–2013 i 2014–2020 dopuszczone do użytku przez MEN. Prowadzący pokazali możliwości pracy z uczniem dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i zasobów internetowych, mówili o oprogramowaniu wspierającym pracę nauczyciela, a także przybliżyli świat uczniów mówiąc o popularnych mediach społecznościowych;
  • Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji prowadzili Zofia Spalińska, Małgorzata Trzeciak i dr K Rochowicz. Nauczyciele dowiedzieli się więcej o sposobach nauczania metodą eksperymentu i badaniu zjawisk z uwzględnieniem metod zaangażowania uczniów. Dowiedzieli się również, jak pracować metodą projektu zgodnie z nową podstawą programową;
  • Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych to zajęcia z dr Małgorzatą Kaczmarek, podczas których uczestnicy poznali kanały komunikacyjne i ich charakterystykę, a także dowiedzieli się więcej o mowie ciała i jak rozwijać umiejętności interpersonalne;
  • Metody indywidualnej pracy z uczniem – indywidualizacja procesu nauczania – na tym kursie Danuta Potręć i Wiesława Kuban podjęły temat indywidualizacji procesu kształcenia ze względu na dopasowanie się w kanałach komunikacyjnych. Mówiły także o celach, treściach i wymaganiach kształcenia oraz o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Umiejętności, które przybliżyliśmy w ramach tego projektu to szeroki wachlarz kompetencji współczesnego nauczyciela – niezależnie od nauczanego przedmiotu!

 

Dominika Wojtasińska

Pracownia Informacji i Promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu