Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Szkoła, uczelnia, pracodawca – współpraca w dobie pandemii

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy zapraszają  nauczycieli zawodu, doradców zawodowych na seminarium branżowe SZKOŁA, UCZELNIA, PRACODAWCA – WSPÓŁPRACA W DOBIE PANDEMII, które odbędzie się 9 listopada 2021 w godzinach 15.00-17.30.

 

Tematyka seminarium uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, które dotyczą rozwoju umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczenia się dorosłych oraz zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

 

Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy wybranych firm, a także stworzenie możliwości nawiązania współpracy szkoły z sektorem gospodarczym, przy uwzględnieniu dylematów i wyzwań, jakie implikuje czas pandemii.

 

To również szansa na rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym rynku pracy, nawiązanie kontaktów szkół z pracodawcami w sferze praktyk uczniowskich, stażu uczniowskiego, szkoleń branżowych nauczycieli i zapoznanie się z praktycznym sposobem ich realizacji w czasie obowiązujących ograniczeń.

 

Zakładanym efektem spotkania jest zbliżanie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej, efektywne wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału z korzyścią dla ucznia/studenta.

 

Wśród gości: specjalista z zakresu psychologii, przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Atos Poland Global Services sp. z o. o., Konek PSN Sp.j,  Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Dla uczestników przygotowano  lunch oraz serwis kawowy.