Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Gra terenowa dla uczniów szkoły podstawowej w Kozielcu

Doradczynie metodyczne nauczycieli języków obcych przy KPCEN w Bydgoszczy przygotowały dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu grę terenową. Gra stworzona została z inicjatywy tamtejszej nauczycielki języka angielskiego Karoliny Wójcik, która w ten sposób zapewniła uczniom ciekawe obchody Europejskiego Dnia Języków. Dzięki ścisłej współpracy nauczycielki z doradczyniami materiały dydaktyczne wykorzystane w grze opracowane zostały zgodnie z potrzebami uczniów oraz uwzględniły ich możliwości i wiedzę językową.

 

Grę przygotowano dla dwóch grup wiekowych. Pierwsza grupa obejmowała zadania dla uczniów klas 4 – 6. Kolejna przeznaczona była dla uczniów klas 7 -8.

Wszystkie zadania, karty pracy, jak i niezbędne pomoce można znaleźć na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w zakładce PUBLIKACJE.

Autorkami gry są: Joanna Żmudzka-Kruszyńska, Marzenna Wojtkowiak, Agnieszka Obrocka-Hoc, Sandra Kurdynowska, Małgorzata Chludzińska-Kopińska oraz Joanna Betscher.

 

Oprac. Joanna Betscher