Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Sytuacje kryzysowe i emocje w pracy edukatora. Doskonalenie zespołu KPCEN Toruń

Nasz zespół zaczął ten tydzień grudnia od doskonalenia. Sławomir Kępka z Centrum Edukacji A-Z 14 grudnia poprowadził dla nas szkolenie online na platformie ClickMeeting Rozpoznawanie zagrożenia i postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Edukator w działaniu. Przedstawił nam trudne sytuacje szkoleniowe z ich uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wybrane sposoby reagowania. Rozmawialiśmy m.in. o grach psychologicznych, zakłóceniach technicznych i organizacyjnych, poznaliśmy algorytm interwencji w innych kłopotliwych sytuacjach, które napotykają edukatorzy w swojej pracy.

 

Pod koniec listopada uczestniczyliśmy także w szkoleniu Antykruchość. Jak budować odporność psychiczną w czasach kryzysu. Anna Cieślik z Pracowni Rozwoju we Wrocławiu opowiedziała nam na spotkaniu online na platformie Zoom o emocjach. Jak je trafnie rozpoznawać u innych, jak je modelować u siebie, by w efekcie umieć radzić sobie w kryzysowych sytuacjach? To temat, który w trudnym czasie epidemicznym jest szczególnie aktualny.

 

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu