Edukacja

prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Swojskość i obcość – konferencja 17 września 2015

17 września 2015 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła sie piąta już edycja ogólnopolskiej konferencji naukowo dydaktycznej „Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego”.

 

W tym roku tematem przewodnim była swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim. Głównym organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji w ramach projektu „Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego – II edycja na lata 2013-2015”.

 

W konferencji udział wzięli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, regionaliści, kulturoznawcy, studenci kierunków humanistycznych i społecznych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz miłośnicy i popularyzatorzy historii najnowszej. Konferencje otworzyli przedstawiciele władz rektorskich: prof. dr. hab. Janusz Ostoja – Zagórski, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej. Wśród uczestników byli również samorządowcy oraz włodarze miast, m.in. Andrzej Rakowicz, wiceprezydent Torunia.

 

Konferencja składała się z dwóch sesji prowadzonych przez prof. dr. hab. Wojciecha Polaka oraz dr. hab. Zdzisława Biegańskiego (prof. UKW). Prelegenci przybliżyli uczestnikom tematy dotyczące różnorodności kulturowej oraz przemian zachodzących w społeczności na przełomie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Konferencja zakończyła się burzliwą i ciekawą dyskusją z punktu widzenia metodyki i nauki, co świadczy o autentyczności i potrzebie nowego podejścia do schematów i podręcznikowych zagadnień.

 

 Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa oraz pakiet promocyjny, w skład którego wchodziła, m.in. publikacja „Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim” oraz materiały informacyjne dotyczące ładu przestrzennego w kontekście edukacyjnym.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: dr hab. Zdzisław Biegański (prof. UKW), dr Teresa Maresz (UKW), prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK), dr Michał Białkowski (UMK), Kamila Łajczak (UM WK-P)

 

prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)dr hab. Przemysław Olstowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)dr Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne w Toruniu)dr Sylwia Galij-Skarbińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)od lewej: - dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Zbigniew Zyglewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)