Edukacja

Logo

Sukces Medyka

Na zaproszenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu wzięło udział w MIĘDZYWOJEWÓDZKIM KONKURSIE: PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY. 

 

Celem konkursu było pogłębienie wśród uczniów wiedzy z zakresu profilaktyki raka prostaty, rozbudzenie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania nowotworom oraz kształtowanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

 

Zwycięzcami etapu wewnątrzszkolnego zostały Natalia Lewandowska  i Elżbieta Kucharska, które zakwalifikowały się do etapu międzyszkolnego. W konkursie udział wzięli laureaci etapu wewnątrzszkolnego z dziewięciu szkół. Finał konkursu odbył się 20 marca 2015 r. w Koninie. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz przedstawienia prezentacji multimedialnej na temat konkursowy. W części pisemnej naszą szkołę reprezentowała Elżbieta Kucharska, która otrzymała dyplom. Przygotowana przez Natalię Lewandowską prezentacja multimedialna zajęła pierwsze miejsce. Serdecznie dziękujemy za reprezentowanie szkoły.

 

Do konkursu uczennice przygotowywały: mgr Agata Opalska, mgr Elżbieta Orzechowska i mgr Monika Kurzawa.

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

(TK)