Edukacja

Debata Edukacyjna

Debata – Dlaczego warto się uczyć?

17 marca 2015 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu odbyła się debata oświatowa poświęcona podnoszeniu efektów kształcenia w szkołach podstawowych powiatu włocławskiego. Była to druga z kolei debata po zorganizowanym w lutym br. spotkaniu przedstawicieli szkół podstawowych z powiatu lipnowskiego. Organizatorem debaty było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Uczestników debaty powitała Grażyna Troszyńska dyrektor KPCEN we Włocławku. Następnie głos zabrał wójt gminy Choceń Roman Nowakowski, który przedstawił osiągnięcia gminy Choceń w dziedzinie oświaty i podziękował za organizację debaty na jej terenie.  Głos zabrał również dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Choceniu Leszek Skalski, witając uczestników i życząc owocnych obrad.
Najistotniejszym punktem debaty była praca w grupach panelowych składających się z przedstawicieli społeczności oświatowej: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Wszyscy starali się odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego warto się uczyć?”. Liderzy grup zaprezentowali wypracowane materiały wszystkim uczestnikom debaty.
Podsumowania debaty dokonała Grażyna Troszyńska – dyrektor KPCEN we Włocławku.
W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła rolę i znaczenie realizacji przez KPCEN we Włocławku programu kompleksowego wspomagania szkół w podnoszeniu efektywności kształcenia. Zaprosiła przedstawicieli szkół podstawowych z powiatu włocławskiego do udziału w programie oraz do korzystania z nowoczesnych pracowni dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przewidują kontynuację debat oświatowych na terenach powiatów:  rypińskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego i miasta Włocławka.
Dziękujemy gospodarzom za serdeczne i gościnne przyjęcie, a wszystkim uczestnikom debaty za zaangażowanie i wspólną pracę.

(TK)