Edukacja

Logotyp ZS nr 33 w Bydgoszczy

SPRAWOZDANIE Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Na przełomie września i października zaprosiliśmy uczniów szkół województwa kujawsko- pomorskiego do uczestnictwa w konkursie pt.: „Szlakiem Wisły od gór aż po morze”, który był związany z ogłoszonym przez Sejm RP „Rokiem rzeki Wisły”.

 

„Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie…” –  tak właśnie do tematu konkursu podeszli jej uczestnicy. Artystyczne zmagania ukazały bardzo różnorodne efekty pracy. Wpisały się one w cele konkursu: rozwijanie zainteresowań  polską przyrodą, geografią i historią, kształtowanie postawy patriotyzmu, a także rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

 

Organizatorzy konkursu, przy ocenie nadesłanych 72 prac z 11 szkół województwa kujawsko-pomorskiego oraz dzieci leczących się na bydgoskich oddziałach szpitalnych, wzięli pod uwagę samodzielność ich wykonania i zgodność z tematem. Nagrodzono 17 osób w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI oraz klasy gimnazjalne.

 

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy, że wzięli udział w naszym konkursie. Laureatów serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów, ufundowanych przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, która będzie miała miejsce dnia 21.10.2017 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biblioteki UKW ul. Karola Szymanowskiego 3 Bydgoszczy  podczas X Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowej dla nauczycieli. Wszystkie nagrodzone prace zostaną w tym dniu zaprezentowane w formie wystawy, a w późniejszym okresie będzie można je podziwiać na I piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Skłodowskiej – Curie 4.

 

Lista laureatów na stronie internetowej szkoły http://zs33.bydgoszcz.pl/konkursy/konkursy-20172018

 

Organizatorzy konkursu: Beata Deptuła, Beata Kocoń

 

http://www.zs33.bydgoszcz.pl/

 

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu