Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

SPOTKANIE Z REGIONEM? DLACZEGO NIE!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i wszystkich specjalności na konferencję Spotkanie z regionem? Dlaczego nie! 
Jest to kontynuacja działań związanych z realizacją priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnej. Konferencja odbędzie się 28 marca 2023 roku o godz. 15.00 w  Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 (aula, I piętro).

 

Programu konferencji w załączniku.

 

Link do rejestracji: https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/2118o30,dok.html?grupa=2561&singup=1

 

Oprac. Wiesława Kitajgrodzka