Edukacja

Grafika - Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej

Gry i zabawy ruchowe

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy poznają ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej metodami aktywizującymi włączania naturalnych mechanizmów integracji umysłu i ciała poprzez specjalnie zorganizowane ruchy. Szkolenie odbędzie się 10 marca  2023  roku w godzinach 16.30-19.30 w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

 

Link do zapisu: https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/720o39,dok.html?grupa=2572&singup=1

 

Oprac. Norbert Łysiak