Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Spotkanie projektowe Erasmus+

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w ramach działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów, 11 stycznia, 2024 roku zorganizowało międzynarodowe spotkanie online poświęcone realizacji zadań związanych z realizacją programu Erasmus +. Spotkanie prowadziła Paulina Kaźmierczak-Majdzińska  nauczyciel konsultant w KPCEN w Bydgoszczy.

 

Prelegenci, w zależności od profilu swojej szkoły zwrócili uwagę na pozytywne aspekty działań projektowych. Zwrócili tez uwagę na trudności związane z trzema różnymi sektorami projektów Erasmus+: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz Młodzież.

 

Przedstawiono sprawdzone formy rozwiązań sytuacji problematycznych wynikających z wdrażania, dokumentowania i raportowania programu związanego z mobilnością kadry nauczycielskiej i młodzieży.

 

Rozwiązania te zostały wypracowane przez szkoły partnerskie podczas prac nad projektami Erasmus + w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że doświadczenie, którym podzielili się prelegenci,  zaowocuje jeszcze większą mobilności kadry i uczniów w naszym regionie.

 

W rozmowach uczestniczyli nauczyciele z następujących szkół:

  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, Polska
  • Liceo Augusto Righi, Bologna, Włochy
  • Vittorio Veneto Salvemini – Business Institute, Latina, Włochy
  • Secondary School Halchiu, Brasov County, Rumunia
  • Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy, Polska

 

Gorąca dyskusja dotyczyła np. różnic w dystrybucji budżetu między partnerami projektów, specyfiki pracy agencji narodowych w poszczególnych krajach i formalnych aspektów projektów Erasmus +. Stała się też impulsem do kolejnych spotkań, w których nauczyciele praktycy będą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami nabytymi podczas  realizacji projektów z różnych sektorów Erasmus+.

 

Opracowała: P. Kaźmierczak-Majdzińska