Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Forum praktyków dla nauczycieli języków obcych

13 stycznia 2024 roku po raz kolejny odbyło się Forum Praktyków zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Już ósmy raz nauczyciele-praktycy zaprezentowali inspirujące rozwiązania dydaktyczne w zakresie nauczania języków obcych. Temat przewodni tegorocznej konferencji Ocenianie, które motywuje: narzędzia wspierające aktywność i zaangażowanie na lekcjach języka obcego zachęcił do udziału wielu nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

 

Prelegentki: Anna Lis, Alicja Fafińska-Celińska, Justyna Adamska, Sandra Wawrzyniak, Joanna Wodzińska, Paulina Kamińska i Grażyna Wojtach omówiły szeroki zakres zagadnień związanych z głównym tematem. Szczególną uwagę zwróciły na wspieranie ucznia w procesie uczenia się poprzez udzielanie informacji zwrotnej. Odniosły się również do strategii oceniania kształtującego.  Podkreśliły też rolę narzędzi służących ocenie pracy projektowej.

 

Pomysły i refleksje zaprezentowane podczas sobotniego spotkania stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń przez uczestników forum.

 

Tegorocznemu Forum Praktyków przysłuchiwały się nauczycielki ze szkoły Vittorio Veneto Salvemini w Latinie we Włoszech przebywające w Bydgoszczy w ramach międzynarodowego programu Erasmus +.

 

Opracowały: K. Karska-Rasmus, P. Kaźmierczak-Majdzińska