Edukacja

SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE W PALERMO

ERASMUS+ PROJECT Scientific literacy at the school: improving strategies and building new practices of science teaching in early years education (SciLit)

 6 listopada 2017 r. w Palermo odbyło się drugie, międzynarodowe spotkanie związane  z realizacją projektu  Scientific literacy at the school: improving strategies and building new practices of science teaching in early years education – Wiedza naukowa  w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji” w ramach programu ERASMUS + (Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół).

 

Spotkanie przebiegało zgodnie z określoną agendą. Na wstępie zespół lokalnych organizatorów powitał uczestników i przekazał informacje o przebiegu spotkania. Wszyscy uczestnicy zatwierdzili protokół ostatniego spotkania wirtualnego. Po wysłuchaniu raportu koordynatora Maríi José Gómez na temat aktualnej sytuacji Projektu SciLit dokonano   prezentacji wykonanych prac przez partnerów: CESIE z Włoch, CPR Gijón-Oriente z Hiszpanii oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z Bydgoszczy.  Praktyczne działania oparte na pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zaprezentowali partnerzy – przedstawiciele takich instytucji, jak: Colegio Público San Francisco z Hiszpanii, Przedszkole 34 z Bydgoszczy, Kedainiu lopselis-darzelis “Zilvitis” z Litwy,  Tallinna Asunduse Lasteaed  z Estonii. Następnie María José Gómez, Salomé Cejudo Rodriguez, Maríę Ruiz del Arbol omówili zadania związane z rezultatami intelektualnymi: wspólna struktura przewodników dla nauczycieli IO3 & 4 oraz struktura przewodnika IO1&2.  Określone zostały terminy dostarczenia koordynatorowi końcowej dokumentacji.  

 

Podczas spotkania w Palermo Mariola Cyganek dyrektor KPCEN w Bydgoszczy omówiła kierunki polityki oświatowej województwa kujawsko-pomorskiego oraz wręczyła zaświadczenia o uczestnictwie koordynatora i partnerów Projektu SciLit w spotkaniu, które odbyło się 26 maja 2017 roku w KPCEN w Bydgoszczy. Następnie przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dokonali prezentacji wykonanych prac. Za istotne uznano:

 • opracowanie materiałów  dotyczących  wstępu do publikacji   
 • opracowanie analizy ankiet
 • doskonalenie kart pracy dla nauczycieli
 • wspomaganie nauczycieli pracujących z dziećmi
 • organizację i realizację warsztatów dla nauczycieli
 • upowszechnianie idei rozwijania myślenia naukowego od najmłodszych lat w formie artykułów do czasopisma UczMy oraz w formie elektronicznej na stronie KPCEN w Bydgoszczy
 • systematyczną korespondencję i bieżące tłumaczenia.

 

Przed nami kolejne działania związane z realizacją Projektu SciLit, zgodne z wytyczonym harmonogramem:

 • 31 stycznia 2018 r. – spotkanie wirtualne
 • 1 czerwca 2018 r.- finał-raport – pierwsze czytanie
 • 8 czerwca 2018 – spotkanie w Gijón
 • 15 września 2018 r. -finał – raport ostateczny
 • grudzień 2018 r. – zakończenie.

 

Opracowała Krystyna Karpińska

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Uczestnicy spotkania międzynarodowego-Palermo CESIE 6.11.2017r.