Edukacja

Logotyp KPCEN w Toruniu

Social media w edukacji – podsumowanie konferencji KPCEN w Toruniu

„Jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji” – 20 kwietnia 2022 r. podczas wojewódzkiej konferencji o tym tytule pokazywaliśmy nauczycielom, że aktywność w mediach społecznościowych może sprzyjać edukacyjnym celom. Jaką rolę odgrywają media społecznościowe w promocji szkoły i wiedzy? Jakie są możliwości ich wykorzystania w budowaniu relacji? Odpowiedzi na te pytania, jak i chęć pokazania, że social media w pracy nauczyciela mogą stanowić źródło wartościowych informacji i inspiracji, były celem organizowanej w trybie zdalnym konferencji.

 

Prelegentów, uczestników i gościa, Martę Humienną, prezes oddziału ZNP w Toruniu powitał Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, otwierając konferencję.

 

Prowadząca konferencję Dominika Wojtasińska zapowiedziała, że prelegenci pokażą, jak poruszać się w mediach społecznościowych, by nie były one dla nauczycieli i ich uczniów jedynie rozrywką, a wzmacniały rozwój intelektualny i społeczny. W programie przewidziane były cztery wystąpienia:

  • Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji – możliwości i wyzwania przedstawiła dr Małgorzata Skibińska, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Mediów Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki umiejętności informacyjnych uczniów, metodyki nauczania technologii informacyjnej, wykorzystania filozofii otwartości cyfrowej i mediów społecznościowych w edukacji. Prelegentka zaprezentowała przegląd kanałów mediów społecznościowych pod kontem ich zawartości i przydatności edukacyjnej, poruszyła temat gamifikacji w kontekście social mediów, zarysowała wyzwania i trudności związane z funkcjonowaniem w Internecie.
  • „Sezamie otwórz się”, czyli o banku pomysłów na edukację, które możemy znaleźć w social mediach opowiedziała Joanna Gadomska, biolożka prowadząca na Facebooku profil „Biologia z Blondynką”, Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021 oraz Edukator Roku 2020 w kategorii Ekologia, należąca do społeczności grupy SuperBelfrzy RP, nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka  Chopina w Żychlinie. Dowiedzieliśmy się, jak swoje edukacyjne inicjatywy, pomysły na prowadzone lekcje, osiągnięcia własne i uczniów zapromować w social mediach, jak wiele ciekawych stron prowadzonych przez nauczycieli można odnaleźć w mediach społecznościowych.
  • O Edukacji obywatelskiej w mediach społecznościowych, czyli wirtualnej szkole obywatelek i obywateli mówiła Agnieszka Jankowiak-Maik znana na Facebooku jako „Babka od histy”, promotorka społeczeństwa obywatelskiego, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu, tutorka, trenerka Odysei Umysłu oraz aktywistka edukacyjna. Social media to pole do prezentacji nie tylko swoich osiągnięć, lecz również wartości i postaw – takie przesłanie niosło ze sobą to wystąpienie. Media społecznościowe, umiejętnie wykorzystane przez nauczyciela, mogą nieść ze sobą treści i edukacyjne, i wychowawcze, np. uwrażliwiające na sprawy obywatelskie – zwłaszcza, gdy są poparte dobrym własnym przykładem.
  • Po social mediach z kompasem – vademecum użytkownika to przewodnik, który przedstawiła dr Dominika Wojtasińska, specjalista ds. promocji i informacji w KPCEN w Toruniu, redaktor Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej EDUPOLIS, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książek, artykułów naukowych, redaktor i korektor publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Prelegentka pokazała, jak i w jakim celu prowadzić profile w mediach społecznościowych, na co uważać, by z tego funkcjonowania wynieść najwięcej korzyści. Poruszyła kwestię sztuki dyskusji, kultury języka, zmierzając do wątku relacji budowanych w social mediach i odbicia w nich społecznych tendencji.

 

Podsumowując konferencję, Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu zebrał najistotniejsze wątki pojawiające się w wystąpieniach, podziękował prelegentkom i organizatorom konferencji oraz zaprosił nauczycieli do korzystania z oferty doskonalenia KPCEN w Toruniu, wymieniając planowane inicjatywy.

 

Czy warto wykorzystywać media społecznościowe w edukacji? Tak, jeśli robimy to ze świadomością korzyści i pułapek, jesteśmy otwarci na poszukiwanie wiedzy – to od nas zależy, w jaki kontekst wpiszemy social media rozmawiając o nich z uczniami, możemy je też kształtować dając dobry przykład i dbając o najwyższe standardy – językowe, poznawcze, etyczne.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu