Edukacja

Logotyp KPCEN w Toruniu

Podsumowanie VIII edycji projektu Toruński Urząd dla Młodzieży

Ósma edycja projektu Toruński Urząd dla Młodzieży za nami. Nauczyciele i uczniowie odebrali podziękowania i dyplomy za zaangażowanie w realizację VIII edycji projektu Toruński Urząd dla Młodzieży podczas gali podsumowującej 26 kwietnia 2022 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

 

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, przywitał zebranych gości, wśród których byli obecni: Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Paweł Gulewski, zastępca prezydenta Torunia, Andrzej Drozdowski, starszy inspektor Departamentu Edukacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Miasta Torunia oraz uczniowie i nauczyciele toruńskich szkół.

 

Konkurs skierowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z Torunia był objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Marcina Czyżniewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.

 

Dyplomy i nagrody nagrodzonym uczniom wręczyli uroczyście Paweł Gulewski, zastępca prezydenta Torunia oraz Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu. Dyplomy dla szkół i podziękowania dla nauczycieli wręczyli Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu. Podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia zostały wręczone przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN w Toruniu oraz Andrzeja Drozdowskiego z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Nagrody dla uczniów i opiekunów ufundowali: KPCEN w Toruniu, Urząd Miasta Torunia (Wydział Promocji), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Podczas uroczystej gali w Centrum Dialogu organizatorzy konkursu postanowili uhonorować cztery zespoły, przyznając nagrody za pierwsze, dwa drugie i trzecie miejsce. Paweł Gulewski, zastępca prezydenta Miasta Torunia gratulował nagrodzonym uczniom i nauczycielom.

 

Laureaci

 

I miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, Kwalifikacja wojskowa, opiekun Anna Baczis-Macikowska, 3 uczniów;

 

II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu, Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, opiekun Anna Dereszewska, 3 uczniów;

 

II miejsce – II Liceum  im. Królowej Jadwigi w Toruniu, Wniosek o wydanie dowodu osobistego – kiedy papierowy a kiedy elektroniczny?, opiekun Anna Dereszewska, 4 uczniów;

 

III miejsce – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Technikum nr 9, Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, opiekun Bartłomiej Wróblewski, 3 uczniów.

                                                                                                                              

 Młodzież wysłuchała wykładu Budżet obywatelski, który przedstawiła uczniom i nauczycielom Magdalena Kamińska z Wydziału  Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Następnie cztery nagrodzone zespoły uczniowskie dokonały uroczystej prezentacji swoich projektów edukacyjnych, które wyróżniały się pomysłowością, wielością podjętych działań oraz olbrzymim zaangażowaniem uczniów i nauczycieli. Nadesłane prace przedstawiają wysoki poziom merytoryczny i oryginalną, atrakcyjną formę prezentacji. Tematy niektórych projektów  przybliżyły mieszkańcom Torunia tematy e-administracji poprzez zaprezentowanie efektywnego sposobu załatwienia sprawy w jednostce administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej. W czasie realizacji projektu uczniowie pogłębili wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dowiedzieli się, gdzie mieszczą się niektóre wydziały Urzędu Miasta Torunia, znają ich adresy, zapoznali się z pracą 4 wydziałów: Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Ochrony Ludności, Wydziału Architektury i Budownictwa i Wydziału Obsługi Mieszkańców. W realizacji projektu edukacyjnego zastosowano: miniwykład, pracę z tekstem, pracę w grupach lub parach, wypełnianie formularzy, rozmowę nauczającą.

 

Projekt został zrealizowany przy współudziale Urzędu Miasta Torunia. Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału uczniów i młodzieży w życiu publicznym, rozwój postaw obywatelskich, inwestycja w młode pokolenie poprzez budowanie kapitału społecznego oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Za organizację konkursu z ramienia KPCEN w Toruniu odpowiedzialne były Zofia Spalińska i Małgorzata Trzeciak.

 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu