Edukacja

Logo Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy

Sieci współpracy i samokształcenia

5 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyła się konferencja metodyczna pn. „Sieci współpracy i samokształcenia” skierowana do nauczycieli bibliotekarzy powiatu tucholskiego.

 

Konferencję zorganizowali Starosta Tucholski pan Michał Mróz oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy wraz z Filią w Tucholi. Jej celem było zaproszenie nauczycieli do udziału w doskonaleniu zawodowym polegającym na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w ramach sieci współpracy. Spotkanie miało na celu także promocję zbiorów Filii w Tucholi, popularyzację czytelnictwa oraz integrację środowiska nauczycieli bibliotekarzy z powiatu tucholskiego. Konferencję otworzył i gości powitał Wicestarosta Tucholski pan Zenon Poturalski. Na wstępie pan Marek Michalak, kierownik Filii w Tucholi, przedstawił działalność biblioteki, jej zasoby oraz ofertę edukacyjną. Jako pierwsza wykład wygłosiła pani Ewa Bedełek, Kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Szkół PBW w Bydgoszczy. Omówiła zasady tworzenia sieci współpracy nauczycieli oraz cele, jakie jej przyświecają. Przedstawiła korzyści płynące ze wspólnego uczenia się nauczycieli, w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Następnie pani Lucyna Poźniakowska-Misiak, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Bydgoszczy, zaprezentowała wirtualną wypożyczalnię książek „IBUK Libra”, działającą w ramach Konsorcjum Bibliotek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prelegentka wszechstronnie omówiła funkcjonalności platformy oraz przedstawiła korzyści z niej płynące, między innymi darmowy dostęp do książek, w tym wielu nowości, szeroki wybór tytułów, zarówno popularnonaukowych, jak i beletrystyki, zdalny dostęp z każdego komputera lub urządzenia mobilnego. Po przerwie uczestnicy wysłuchali prezentacji pani Ewy Bedełek na temat popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Prelegentka omówiła formy i metody promocji książek i czytelnictwa, które można zrealizować w szkole. Na zakończenie Starosta Tucholski pan Michał Mróz wręczył nauczycielom zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konferencji.

 

Cele szczegółowe:

 • popularyzacja nowych zadań biblioteki pedagogicznej w środowisku szkolnym,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod promocji czytelnictwa,
 • zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy,
 • wspieranie nauczycieli bibliotekarzy poprzez wymianę dobrych praktyk,
 • integracja środowiska szkolnego.

 

Program konferencji przedstawiał się następująco:

 • otwarcie konferencji – Zenon Poturalski, Wicestarosta Tucholski,
 • prezentacja działalności Filii PBW w Tucholi – Marek Michalak, kierownik Filii PBW
  w Tucholi,
 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy – Ewa Bedełek, kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Bydgoszczy,
 • „IBUK Libra” – wirtualna czytelnia książek elektronicznych – Lucyna Poźniakowska-Misiak, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Bydgoszczy,
 • przerwa,
 • nowoczesne formy promocji czytelnictwa – Ewa Bedełek, kierownik Wydziału Informacji
  i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Bydgoszczy,
 • wymiana doświadczeń, dyskusja,
 • podsumowanie i zakończenie konferencji – Michał Mróz, Starosta Tucholski.

 

Opracowała:

Ewa Pronobis-Sosnowska

 

http://www.pbw.bydgoszcz.pl

e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest samorząd Województwa kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Uczestnicy konferencji