Edukacja

Logotyp Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu jako centrum nowoczesnej edukacji

`Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu została zaproszona do zaprezentowania swoich działań w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem i nauczycielem w filmie przygotowanym dla uczestników ogólnopolskiej debaty ministerialnej, która odbyła się 6 maja 2016 r. w PBP RODN „WOM” w Częstochowie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pW7pfnFchY&feature=youtu.be

 

 

Ogólnopolską konferencję „Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty” zorganizowano w ramach debat oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na spotkaniu zaprezentowano obecną sytuację organizacyjną bibliotek pedagogicznych i szkolnych naszego kraju oraz  problemy współczesnego bibliotekarstwa.

 

Wstępem do dyskusji dotyczącej proponowanych zmian w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych były wyniki ankiety „Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty”. Rozmawiano także o zmianach w zapisie Ustawy o systemie oświaty, edukacji czytelniczej i medialnej w podstawie programowej, standardach pracy biblioteki szkolnej, finansach na infrastrukturę i sprzęt komputerowy bibliotek, ewidencji podręczników, współpracy biblioteki szkolnej i pedagogicznej.

 

Uczestnicy debaty mieli możliwość obejrzenia filmu, który prezentował działania bibliotek pedagogicznych w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem i nauczycielem. Film powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez biblioteki pedagogiczne w Częstochowie, Toruniu i Elblągu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pW7pfnFchY&feature=youtu.be

 

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac.

Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).