Edukacja

Rusza konkurs dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży – „Potrzeby rynku pracy naszą misją”!

Rusza VII edycja konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży!

 

W konkursie nagrodzimy szkoły, które najlepiej przygotowują uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. 

Konkurs jak co roku zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  1. Branżowe szkoły I stopnia kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
  2. Pięcioletnie technika, w których prowadzi się klasy dotychczasowego technikum czteroletniego dla absolwentów gimnazjum.

Dokumentacja konkursowa – regulamin i załączniki – znajduje się poniżej.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków na konkurs można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
W sprawach dotyczących konkursu osobą do kontaktu jest Pani Sylwia Piecuch 56 669 39 96 sylwia.piecuch@wup.torun.pl

https://wuptorun.praca.gov.pl/-/19137202-rusza-konkurs-dla-szkol-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe-dla-mlodziezy-potrzeby-rynku-pracy-nasza-misja

Organizator konkursu: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Autor: Maciej Smolarek