Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Rozwój nauczycieli na szkoleniach w KPCEN w Toruniu

„Jeśli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej – znajdź go” (Thomas Edison) – w tym przekazie ujęte jest nasze działanie. W swojej pracy czerpiemy z dobrych praktyk, szukamy nowych rozwiązań i dzielimy się nimi z uczestnikami naszych zajęć.

 

Szkolenia, kursy, warsztaty – nasze formy doskonalenia zaproponowane w Informatorze na miniony rok szkolny, najczęściej jednodniowe, rozwijały nauczycieli w różnorodnych kierunkach, m.in. metodycznym, w sferze kompetencji miękkich, w zakresie szeroko rozumianego warsztatu pracy nauczyciela, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dbaliśmy o dobrostan psychiczny, wskazywaliśmy, jak zatroszczyć się o pozytywne relacje nauczycieli i uczniów.

 

Warto zwrócić uwagę, że w trakcie roku szkolnego 2020/2021 pojawiały się zmiany związane z egzaminami ósmoklasisty i maturalnymi, nowymi priorytetami oświatowymi ustalonymi przez MEiN i sytuacją pandemiczną. Wspierając nauczycieli wprowadzaliśmy na bieżąco ofertę szkoleń spoza Informatora.

 

Nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Poniżej przykładowe, zrealizowane przez nas szkolenia:

 

Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne: Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – Anna Piątek i Karolina Szostak Lubomska, Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci uwzględniając edukację zdalną – Anna Piątek.

 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza: Rozwój umiejętności matematycznych – Agnieszka Przybyszewska, Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – Barbara Iwanowska, Nauczanie przez eksperymentowanie i konstruowanie wiedzy –Krzysztof Rochowicz.

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej – Małgorzata Pawłowska, Buduję i programuję w przedszkolu – Małgorzata Pawłowska, Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – Barbara Iwanowska.

 

Technologia informacyjno-komunikacyjna: Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy – Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel – Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie nauczania wyprzedzającego – Barbara Iwanowska.

 

Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe: Jak wspierać ucznia w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej – Dorota Andrzejewska.

 

Wychowanie: Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swojej funkcji – Zofia Spalińska, Jak budować poczucie własnej wartości ucznia – Danuta Potręć.

 

Zdrowie i profilaktyka: Jak tworzyć Szkołę/Przedszkole Promujące Zdrowie – Zofia Spalińska, Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci – Małgorzata Kaczmarek.

 

Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie: Akademia zarządzania – Sławomir Żebrowski, Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – Sławomir Żebrowski, Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata Trzeciak i Ewa Kondrat, Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Trzeciak i Ewa Kondrat.

 

Egzaminy zewnętrzne: Strategia rozwiazywania zadań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty – Agnieszka Chabros, Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty – Barbara Iwanowska.

 

Warsztat pracy nauczyciela: Strategie oceniania kształtującego – wybrane metody i techniki wspierające uczenie się w klasie – Agnieszka Przybyszewska, Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej – Ewa Kondrat, Skuteczne zapamiętywanie przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting) – Ewa Kondrat, Jak uzyskać efektywność nauczania uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki – Anna Piątek i Danuta Potręć, Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole – Danuta Potręć, Jak uczyć uczenia się – Danuta Potręć.

 

Oferta spoza Informatora: Jak nauczyciel ma zadbać o siebie w czasie i po pandemii – Małgorzata Kaczmarek, Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – matematyka – Agnieszka Przybyszewska i Agnieszka Szymczak, Zmiany na egzaminie maturalnym – język angielski – Agnieszka Chabros, Zmiany na egzaminie maturalnym – język polski – Ewa Kondrat, Zmiany na egzaminie maturalnym – informatyka – Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – język angielski – Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – język polski – Karolina Szostak-Lubomska, Zmiany na egzaminie maturalnym – historia – Monika Kwidzyńska, Zmiany na egzaminie maturalnym – wiedza o społeczeństwie – Zofia Spalińska, Zmiany na egzaminie maturalnym – geografia– Małgorzata Trzeciak.

 

Zapraszamy Was po wakacjach – z dobrą energią do działania, z nową ofertą form doskonalenia, którą już przygotowaliśmy w Informatorze 2021/2022 – udostępnimy ją w połowie sierpnia.