Edukacja

uczestnicy konkursu z nagrodami i dyplomami
uczestnicy konkursu z nagrodami i dyplomami

Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”

W dniu 14 marca 2017 roku w SOSW w Toruniu odbył się Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.

 

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Hotel Bulwar w Toruniu, z którym  SOSW w Toruniu od wielu lat współpracuje w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez uczniów Ośrodka kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 

Pierwotnie Konkurs miał obejmować region województwa kujawsko-pomorskiego, jednak ze względu na zainteresowanie ościennych województw, Konkurs osiągnął rangę międzywojewódzką.

 

O tytuł „Najsprawniejszego w zawodzie pracownika pomocniczego obsługi hotelowej” ubiegali się przedstawiciele następujących szkół:

 • Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja
  w Rusocinie,
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy,
 • Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej
  w Kutnie,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

 

Konkurs obejmował trzy rodzaje zadań:

 1. prezentacja plakatu przedstawiającego wizerunek kelnera,
 2. rozwiązanie testu wiedzy z zakresu obsługi konsumenta,
 3. wykonanie zadania praktycznego polegającego na nakryciu i dekoracji stołu, przygotowaniu deseru (zaparzeniu kawy, wyporcjowaniu ciasta), obsłudze konsumenta.

 

Po wykonaniu wszystkich zadań, komisja konkursowa składająca się z nauczycieli wszystkich zawodników, podsumowała punkty i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Weronika Biskup i Marta Kotolińska z Inowrocławia,

II miejsce: Justyna Wypych i Rafał Gałązka z Kutna,

III miejsce: Joanna Bartoszewicz i Monika Ziętkowska z Torunia.

 

Konkurs był dla zawodników doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej
i praktycznej. Uczniowie wyjechali zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń.

 

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Dziduch – Gręda

www.sosw.torun.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

część teoretycznalaureaci z nagrodamiuczestnicy konkursu z nagrodami i dyplomamizadanie praktycznezadanie praktyczne w wykonaniu zawodników z Inowrocławiazadanie praktyczne w wykonaniu zawodników z Rusocina