Edukacja

Materiały dydaktyczne projektu
Materiały dydaktyczne projektu

Region Nauk Ścisłych – trwa druga edycja projektu

Blisko tysiąc dwustu uczniów  z trzynastu szkół województwa kujawsko-pomorskiego od września 2018 r. uczestniczy w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie edukacyjnym „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

 

Projekt jest realizowany przez samorząd województwa w kooperacji z sześcioma partnerami:

  • Gminą Miasta Brodnica,
  • Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim,
  • Powiatem Grudziądzkim,
  • Gminą Miasto Włocławek,
  • Gminą Barcin,
  • Powiatem Tucholskim.

 

Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten cel przeznaczono prawie 3 miliony złotych, z czego blisko 2,5 miliona to wysokość dofinansowania z naszego RPO. Realizacja projektu potrwa do końca sierpnia 2023 roku.

 

Pierwszym etapem projektu było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych w niezbędny sprzęt komputerowy, meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Do szkół trafiły wówczas m.in. przenośne komputery, drukarki 3D, roboty, urządzenia wielofunkcyjne, projektory i ekrany, tablety, wizualizery cyfrowe, tablice kopiujące, przybory szkolne oraz meble – szafki i stoliki.

 

Podczas realizacji projektu odbyło się 12 edycji jednodniowych warsztatów naukowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, podczas których 420 uczniów samodzielnie przeprowadzało doświadczenia i eksperymenty w pracowniach biologicznej i fizycznej oraz na ścieżce dydaktycznej „O obrotach”. W młodych naukowców wcielało się także 200 uczniów, którzy wzięli udział  łącznie w 5 turnusach pięciodniowych  obozów naukowych, które zorganizowano podczas wakacji w 2019 2021 roku.

               

Obecnie trwają zajęcia w ramach kół matematycznych, programistów, chemików, fizyków, biologów i badaczy zakamarków wszechświata, w których uczestniczy 440 uczniów. W listopadzie br. do szkół dotarły także kolejne pomoce dydaktyczne, które tym razem doposażą i unowocześnią szkolne pracownie biologiczne, chemiczne, fizyczne i geograficzne. Wartość zakupionego wyposażenia wynosi 114 216 zł.

 

Podczas przyszłorocznych wakacji uczniowie uczestniczyć będą w ostatniej edycji pięciodniowych obozach naukowych, które odbywać się będą w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.   
W ramach projektu zaplanowano także kurs języka angielskiego w formie obozu językowego dla 120 uczniów. Wykonawca tego zadania zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

 

 

Materiały dydaktyczne projektuMateriały dydaktyczne projektuMateriały dydaktyczne projektu