Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

KPCEN w Toruniu wspiera nauczycieli doradców zawodowych

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu i Dorota Andrzejewska, konsultantka ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego 16 listopada 2021 r. wzięli udział w konferencji skierowanej do doradców zawodowych ze szkół podstawowych na terenie powiatu grudziądzkiego „Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi rynek pracy”, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu we współpracy z KPCEN w Toruniu i Pomorską Strefą Ekonomiczną w Gdańsku.

 

Dorota Andrzejewska podczas obrad wystąpiła z tematem „Rola i znaczenie doradcy zawodowego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”. Prelegentka zwróciła uwagę na pojmowanie roli doradcy zawodowego – powinien on wspierać na drodze rozwoju zawodowego, a nie wyznaczać jego dokładny kierunek. W swojej prezentacji poruszyła kwestie rozumienia tradycyjnego i współczesnego pojęcia kariery, preorientacji i orientacji zawodowej, zadaniach, narzędziach i drogach współpracy doradcy zawodowego oraz rzeczywistości, do której należy przygotować młodych ludzi rozpoczynających pracę. Wspomniała o sukcesach i doświadczeniach KPCEN w Toruniu w obszarze doradztwa zawodowego.

 

Nasza sieć współpracy i samokształcenia „Klub doradców zawodowych” odbyła już dwa spotkania. Pierwsze z nich miało miejsce 23 września w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Uczestniczki miały okazję do zwiedzenia wystawy „Ścieżki dorastania”, która stała się punktem wyjścia do rozmowy i pracy na emocjach. Dorota Andrzejewska przeprowadziła szkolenie dotyczące smartowania celów, podając autorskie narzędzia do wykorzystania przez nauczycieli na ćwiczeniach podczas zajęć z doradztwa zawodowego z uczniami i zachęciła do stosowania heksów. Grupa zaplanowała wyjazdy studyjne i obszary do działania.

 

Drugi raz doradczynie spotkały się w Zespole Szkół w Gronowie 17 listopada. Tematem przewodnim zajęć, które przeprowadziła nauczycielka Karolina Badowska, było „Zastosowanie gier planszowych w doradztwie zawodowym”. Uczestniczki sieci dowiedziały się, w jaki sposób gry planszowe mogą zastępować testy i inne narzędzia służące uczniowi poznaniu swoich mocnych stron i rozpoznaniu ich przez nauczyciela.

 

Dorota Andrzejewska opowiedziała, w jaki sposób grywalizacja jest wykorzystywana przez pracodawców podczas rekrutacji na etapie rozmowy i aplikowania, by poznać kompetencje kandydatów. Zapowiedziała, że jedno z kolejnych spotkań sieci będzie wizytą studyjną w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

 

Uczestniczki miały okazję poznać zaplecze dydaktyczne Zespołu Szkół w Gronowie: miejsce odbywania warsztatów technicznych przez uczniów, gabinet kosmetyczny, hotel, internat.

 

Nauczycielki uznały spotkanie za bardzo owocne i stwierdziły, że gry na pewno znajdą zastosowanie w ich pracy związanej z doradztwem zawodowym.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu